The Keys To Self Acceptance

دانلود کتاب The Keys To Self Acceptance

امروزه روانشناسان در کل موافقند که سطح عزت نفس شما یا اینکه چقدر خود را دوست دارید و خود را فردی ارزشمند می‌دانید، در هسته‌ی اصلی شخصیت شما نهفته است.

سطح عزت نفس شما، سطح انرژی و کیفیت شخصیت شما را تعیین می‌کند: اینکه چقدر دیگران را دوست دارید و چقدر آن‌ها شما را دوست دارند. عزت نفس شما همچنین تمایل شما را به امتحان چیزهای جدید و جسورانه را که هرگز امتحان نکرده‌‌اید، مشخص می‌کند و بر کیفیت روابط شما با دیگران، خانواده، دوستان و همکاران و اینکه چقدر در کار خود موفق هستید، به‌ویژه اگر در حوزه‌ی فروش کار می‌کنید- تاثیر می‌گذارد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter