مشاوره رایگان 02145328

The Essential Secrets Of Songwriting E-Book

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

The Essential Secrets Of Songwriting E-Book

The Least You Should Know About English، با یک رویکرد ساده، سنت غنی خود در ارائه‌ی کمک به دانشجویانی را ادامه می‌دهد که باید مهارت‌های اولیه‌ی زبان انگلیسی خود‌ را بررسی کنند. پنج بخش نخست کتاب، اصول اولیه‌ی هجی کردن، ساختار جمله و نقطه‌ گذاری را بررسی می‌کند. بخش 6 الگوهای معنی‌داری را برای ایجاد پاراگراف‌های موثر و ترکیبات چند پاراگرافی ارائه می‌دهد. در سرتاسر کتاب، تلاش کرده‌ایم از زبان ‌شناسی و واژه‌ شناسی نامفهوم تا جای ممکن اجتناب کنیم.

The Essential Secrets Of Songwriting E-Book دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع