Questionnaire Design How To Plan Structure And Write

دانلود کتاب Questionnaire Design How To Plan Structure And Write

کتاب Questionnaire Design How To Plan Structure And Write عمدتاً برای دانشجویان و تازه‌واردان به صنعت تحقیق در بازار طراحی شده است. هدف کتاب این است که یک بررسی اجمالی از نقش پرسشنامه در فرایند نظرسنجی را برای آن‌ها فراهم کند و اطلاعاتی در مورد همه‌ی گزینه‌ها، جایگزین‌ها، معضلات و خطراتی را در اختیار آن‌ها قرار دهد که آن‌ها به ‌هنگام تکمیل یک پرسشنامه، با آن روبرو هستند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter