NLP The New Technology of Achievement

دانلود کتاب NLP The New Technology of Achievement

گروه NLP در حال حاضر به میلیون ها نفر کمک کرده تا بر ترس خود غلبه کنند، اعتماد به نفس خود را افزایش دهند، روابط اجتماعی خود را غنی کنند و به موفقیت بیشتری دست یابند. اکنون تیم آموزش جامع NLP کتابی منتشر کرده که نشان می دهد چگونه می توان از روش دستیابی به موفقیت برای دستیابی به هر آنچه می خواهید استفاده کنید

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter