مشاوره رایگان 02145328

Making The Impossible Possible

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Making The Impossible Possible

در کتاب Making The Impossible Possible، بیل استریکلند، با استفاده از نظرگاه ها و عقایدی که به آن باور دارد، به هرکدام از ما نشان می دهد که چگونه می توانیم پتانسیل اصلی خود را عملی کنیم و غیرممکن ها در زندگی را ممکن کرده و دنیایی که در آن زندگی می کنیم را تغییر دهیم.

Making The Impossible Possible دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع