Improving Your Study Skills

دانلود کتاب Improving Your Study Skills

کتاب Improving Your Study Skills، فهرستی از مهم ‌ترین و اساسی‌ترین ایده‌ها برای موفقیت در تحصیل را به شما ارائه می‌دهد. جزئیات بیشتر را می‌توانید در هر یک از 11 فصل کتاب بیابید. به‌خاطر داشته باشید که می‌توانید از فصل 1 شروع کنید و به طور متوالی کتاب را بخوانید یا می‌توانید فقط بر روی فصلی تمرکز کنید که مربوط به موضوعی است که در آن، به کمک نیاز دارید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter