How To Get a PhD

دانلود کتاب How To Get a PhD

این کتاب از تحقیقات دکترای EMP، مجموعه‌ی پیوسته‌ای از مطالعات دانشجویان محقق، تجربه‌ی ما از نظارت و بررسی دانشجویان دکترا و سمینار فرایند گرفتن PhD که توسط DSP برای چند سال در مدرسه‌ی تجارت لندن برگزار شد، شکل گرفته است. ما از کمک همه‌ی کسانی که در این سال‌ها در این فعالیت‌ها سهیم بوده‌اند و از کسانی که در حال حاضر در سمینارهای ما شرکت می‌کنند، متشکریم. ما از همه‌ی آن‌ها چیزهای زیادی آموخته‌ایم و از آن‌ها بسیار سپاسگزاریم.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter