مشاوره رایگان 02145328

Emotional Intelligence

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Emotional Intelligence

در کتاب Emotional Intelligence راجع به این موضوعات مطالبی خواهید آموخت: 

  • تعریف هوش هیجانی؛
  • چگونه رشد هوش هیجانی به موفقیت در زندگی کمک می کند؛
  • چگونه مدیران می توانند از هوش هیجانی برای بهبود عملکرد گروه تحت نظر خود استفاده کنند؛
Emotional Intelligence دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع