Deception Point

دانلود کتاب Deception Point

وقتی یک ماهواره‌ی ناسا، یک شی نادر و حیرت ‌انگیز را که در اعماق یخ‌های قطب شمال مدفون شده بود کشف کرد، ناسا آن را یک پیروزی بسیار مهم اعلام کرد- یک پیروزی با پیامدهای بسیار عمیق برای سیاست ناسا و انتخابات ریاست جمهوری قریب ‌الوقوع در این کشور. کاخ سفید برای تائید صحت این یافته‌ها، از مهارت‌های راشل سکستون، تحلیلگر اطلاعات استفاده کرد. راشل با همراهی تیمی از متخصصان از جمله دانشمند کاریزماتیک مایکل تولند، به قطب شمال سفر و چیزهای غیر قابل ‌تصوری را کشف کرد: شواهدی از ترفندهای علمی- فریب جسورانه‌ای که در جهان، بحث و جدل ایجاد کرد. اما قبل از اینکه او به رئیس ‌جمهور هشدار دهد، راچل و مایکل، گرفتار یک تیم مرگبار از قاتلین می‌شوند. با فرار برای نجات زندگی خود در یک چشم ‌انداز متروک و کشنده، تنها اُمید آن‌ها برای زنده ماندن، کشف این موضوع بود که چه ‌کسی پشت این نقشه‌ی استادانه است. حقیقتی که آن‌ها خواهند فهمید، تکان‌ دهنده ‌ترین فریب است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter