مشاوره رایگان 02145328

Critical Thinking Tools For Taking Charge of Your Professional And Personal Life

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Critical Thinking Tools For Taking Charge of Your Professional And Personal Life

تفکر انتقادی یعنی تبدیل شدن به یک متفکر در هر جنبه از زندگی خود: در شغل و حرفه‌ی خود، به‌عنوان یک مصرف‌ کننده، شهروند، دوست، پدر و مادر و عاشق. در این کتاب، مهارت‌های اصلی تفکر موثر را کشف می‌کنید. سپس فرایندهای فکری خود را تجزیه و تحلیل می‌کنید، نقاط ضعف را شناسایی کرده و بر آن‌ها غلبه می‌کنید. می‌آموزید که چگونه تفکر موثر را به تصمیم‌گیری بهتر، نااُمیدی کمتر، ثروت بیشتر و مهم‌تر از همه اعتماد به ‌نفس بیشتر برای پیگیری و دستیابی به مهم‌ترین اهداف زندگی خود تبدیل کنید.

Critical Thinking Tools For Taking Charge of Your Professional And Personal Life دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع