America At The Point of No Return

دانلود کتاب America At The Point of No Return

ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ یک گزارش ناشناس با عنوان (The Flight 93 Election) محافظه‌ کارها را متحد کرد تا با رأی دادن به ترامپ به اهداف سیاسی خود برسند. مایکل آنتون (Michael Anton) مؤلف این گزارش بحث ‌انگیز حالا می‌گوید که اتفاقات چند سال اخیر دلیلی بوده است بر درستی کتاب او: چپ ‌گراها خشن‌تر، انتقام ‌جوتر و خطرناک‌تر شده‌اند - و این هیچ وقت به این اندازه شدت نداشته است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter