Chicken Soup For The Couples Soul

دانلود کتاب Chicken Soup For The Couples Soul

عشق قدرتمندترین و جادویی‌ترین نیرو در جهان است و در هیچ‌کجا بیش از روابط صمیمی بین دو نفر، نمی‌توان زیبایی و شگفتی آن را مشاهده کرد. ما کتاب Chicken Soup for the Couple's Soul را نوشتیم، به این اُمید که رمز و راز و شگفتی عشق را در کلمات به تصویر بکشیم، کلماتی که اگر تا به حال عاشق شده باشید یا اُمیدوار باشید که عاشق شوید، قلب شما را عمیقاً تحت تاثیر قرار می‌دهد. این کتاب مناسب زن‌ها و شوهرها و هر کسی است که آرزو دارد همسر واقعی روح خود را پیدا کند. برخی عشق‌های دو نفره، یک عمر پابرجاست. برخی دیگر مقدر است که فقط مدتی دوام بیاورند و بعد، آن دو نفر یا با توافق یا با سرنوشت از هم جدا می‌شوند. اما یک چیز درست است: مهم نیست که نتیجه‌ی یک رابطه چیست، وقتی عشق وارد زندگی ما می‌شود، هرگز بدون تغییر اعماق وجودمان، از آن خارج نمی‌شود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter