مشاوره رایگان 02145328

Be a Successful Consultant

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Be a Successful Consultant

با خواندن کتاب Be a Successful Consultant خوانندگان قادر خواهند بود: یک جهت استراتژیک مشخص برای یک تجارت تعریف کنند؛ یک استراتژی بازاریابی موثر ایجاد کنند؛ منابع مالی خود را افزایش دهند و کسب و کار پیوسته را با جذب مشتری جدید، تعادل بخشند و در نهایت، تبدیل به یک مشاور موفق شوند.

Be a Successful Consultant دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع