PTE General Skills Boosters Level2 Teacher Book

دانلود کتاب PTE General Skills Boosters Level2 Teacher Book

این کتاب پنج آزمون آزمایشی کامل طبق فرمت تست اصلی دارد تا شما بتوانید:

  • ویژگی‌ها و فرمت تست را درک کنید
  •  نحوه جواب دادن به هر یک از انواع آیتم‌ها را یاد بگیرید
  •  پاسخ به سؤالات واقعی که توسط توسعه‌دهندگان آزمون اصلی طراحی شده‌اند را تمرین کنید
  •  آیتم‌های هر یک مهارت‌های زبانی را تمرین کنید: reading، writing، listening و speaking
  •  بر روی زبان مربوط به موضوع‌های (themes) تست با استفاده از بخش‌های تمرین واژگان و گرامر تمرکز کنید
  •   با استفاده از Glossary کلمات و عبارات جدید را مطالعه کنید
  •  با استفاده از نکته‌ها، راهنمای writing و پاسخ‌های نمونه برای هر یک از تسک‌ها، استراتژی‌های آزمون دادن خود را بهبود ببخشید


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter