PTE General Skills Boosters Level 3 Teachers Book

دانلود کتاب PTE General Skills Boosters Level 3 Teachers Book

Booster تمرین گام به گام هر یک از تسک‌ها در تست، فعالیت‌های گرامر و واژکان و ۵ آزمون آزمایشی را ارائه می‌دهد. این کتاب پنج آزمون آزمایشی کامل طبق فرمت تست اصلی دارد تا شما بتوانید:

  • ویژگی‌ها و فرمت تست را درک کنید
  • نحوه جواب دادن به هر یک از انواع آیتم‌ها را یاد بگیرید
  • پاسخ به سؤالات واقعی که توسط توسعه ‌دهندگان آزمون اصلی طراحی شده‌اند را تمرین کنید
  • آیتم‌های هر یک مهارت‌های زبانی را تمرین کنید: reading، writing، listening و speaking
  • بر روی زبان مربوط به موضوع‌های (themes) تست با استفاده از بخش‌های تمرین واژگان و گرامر تمرکز کنید
  •  با استفاده از Glossary کلمات و عبارات جدید را مطالعه کنید
  •  با استفاده از نکته‌ها، راهنمای writing و پاسخ‌های نمونه برای هر یک از تسک‌ها، استراتژی‌های آزمون دادن خود را بهبود ببخشید
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter