Peterson Practice Test TOEFL PBT

دانلود کتاب Peterson Practice Test TOEFL PBT

مهارت در زبان انگلیسی مهارت مهمی برای دانش آموزان در سراسردنیاست زیرا دسترسی به طیف گسترده ای از فرصت های آموزشی، شخصی و حرفه ای را فراهم میکند. ارزیابی معتبر روند یادگیری زبان انگلیسی در سنین پایین برای پیشرفت دانش آموزان بسیار مهم است. تحقیقات نشان میدهند که یک نیاز جهانی برای سنجش درست و عینی مهارت زبان انگلیسی برای کمک به دانش آموزان کم سن و سال تر به ویژه در مقاطع راهنمایی وجود دارد.  

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter