1000Quick Writing Ideas

دانلود کتاب 1000Quick Writing Ideas

این کتاب شامل 1000 ایده و تاپیک عملی و جالب برای روزنامه نگارها و نویسندگان اخلاق و آن دسته از دانشجویانی است که می خواهند بنویسند و ایده های خود را برروی کاغذ بیاورند. چرخ را اختراع نکنید از آن به درستی استفاده کنید، از 1000 ایده رایتینگ در جهت آماده کردن ذهنتان برای نوشتن استفاده کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter