Topics for TOEFL Writing

دانلود کتاب Topics for TOEFL Writing

موضوعات لیست زیر ممکن است در آزمون اصلی شما بیایند و با آن ها روبه رو شوید، بنابراین قبل از شرکت در آزمون تافل باید با این لیست آشنا شوید. این نکته را به خاطر بسپارید که در روز آزمون TOEFL شما نمی توانید از بین چند موضوع، یکی را انتخاب کنید و باید درباره موضوعی که از قبل برای شما آماده شده است، بنویسید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter