کارگاه های آنلاین نوروزی

Longman Preparation Course For The TOEFL Reading

دانلود کتاب Longman Preparation Course For The TOEFL Reading

کتاب Longman Preparation Course For The TOEFL یکی از بهترین کتاب هایی که تاکنون برای آزمون تافل iBT ارائه شده است. کتاب حاضر با ارائه استراتژی ها و تمرین های بسیار مفیدی برای هر چهار مهارت شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری زبان آموزان را برای آزمون تافل آماده می کند. یکی از نقاط قوت این کتاب این است که برای اینکه زبان آموزان با نقاط ضعف و قوت خودشان آشنا شوند، برای هر مهارت قبل از اینکه زبان آموزان به آموزش ها و تمرینات بپردازند از آنها انتظار می رود ابتدا در یک پیش آزمون شرکت کنند. و در انتها پس از اینکه زبان آموزان آموزش ها و تمرین ها را به اتمام رساندند از آنها انتظار می رود در یک پس آزمون نیز شرکت کنند.