Delta Practice Test Book

دانلود کتاب Delta Practice Test Book

این دوره جامع برای زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته زبان انگلیسی که برای آزمون اینترنتی TOEFL آماده می شوند، شامل یک پیش آزمون جدید تشخیصی برای شناسایی مهارت های مورد نیاز است؛ اضافه شدن پنجمین آزمون کامل؛ 35 واحد برای تقویت مهارت خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن؛ 1300 سوال در تمرینات، آزمون ها.؛ کلید پاسخ سوالات، متن فایل های صوتی و نمودارهایی برای بررسی پیشرفت زبان آموزان. یک لوح فشرده حاوی بیش از 11 ساعت تمرین گوش دادن (Listening) نیز به این بسته اضافه شده است که هم برای مطالعه کلاسی و هم برای مطالعه مستقل بسیار مناسب است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter