PTE Score Guide

دانلود کتاب PTE Score Guide

آزمون PTE (Pearson Test of English academic) یک آزمون بین المللی زبان انگلیسی مبتنی بر رایانه است. این آزمون معیاری است برای اندازه گیری توانایی زبانی داوطلبان که توسط موسسات آموزشی و سازمان های حرفه ای و دولتی که نیازمند مهارت های زبانی آکادمیک هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

این راهنمای نمره (Score guide) برای تمام کسانی طراحی شده که میخواهند راجع به سیستم نمره دهی آزمون PTE بیشتر بدانند. این راهنما به شما کمک می کند تا این موارد را بیاموزید:

  • داوطلبان این آزمون برچه اساسی ارزیابی می شوند.
  • چگونه می توان از نمراتی که در کارنامه ارائه شده استفاده کرد.
  • نحوه مقایسه نمراتی دریافتی در آزمون PTE با سایر آزمون های زبان انگلیسی مشابه.
  • نحوه فعالیت سیستم نمره دهی اتوماتیک.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter