PTE Advantage Academic Module

دانلود کتاب PTE Advantage Academic Module

کتاب PTE Advantage Academic Module به طور خاص برای رفع نیازهای داوطلبان شرکت در آزمون PTE (Academic) در داخل و خارج طراحی شده است. روش های نظام مند استفاده شده در این کتاب به داوطلبان این اطمینان را می دهد که بتوانند نمره ای بسیار بالاتر از انتظارات خود در این آزمون کسب کنند. این کتاب شامل نکات حیاتی، استراتژی ها، مثال ها، تمرینات بسیار، و همچنین پاسخ ها به همراه توضیحات است. این کتاب در ابتدا اطلاعاتی راجع به امتحان ارائه می دهد و سپس در چهار فصل مجزا، به هر بخش از این آزمون (مهارت های خواندن، نوشتن، گوش دادن، و صحبت کردن) می پردازد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter