PTE Academic Test Tips

دانلود کتاب PTE Academic Test Tips

کتاب PTE Academic Test Tips نکات بسیار مهمی از آزمون PTE را شامل می شود که برای تمامی کسانی که برای این آزمون آماده می شوند بسیار حیاتی است. شما میتوانید با استفاده از نکته های ذکر شده در این کتاب، استراتژی خود برای پاسخگویی به 20 بخش مختلف آزمون PTE Academic را طراحی کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter