Check Your Vocabulary For PTE

دانلود کتاب Check Your Vocabulary For PTE

کتاب Check your vocabulary for PTE با هدف کمک به داوطلبان آزمون PTE طراحی شده است. این کتاب به تمامی زبان آموزان این فرصت را می دهد تا دامنه واژگان خود را در این سطح تقویت کنند. این کتاب به اکثر مباحث و واژگان مطرح شده در آزمون PTE می پردازد. همچنین براساس تغییرات جدید در آزمون PTE نوشته شده که اخیرا مورد بازبینی نیز قرار گرفته است.  

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter