مشاوره رایگان 02145328

Longman Academic Writing Series 2

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Longman Academic Writing Series 2

Longman Academic Writing Series به دانشجویان کمک می‌کند بر مهارت‌های رایتینگ آکادمیک مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود تسلط پیدا کنند. این مجموعه‌ی پنج سطحی، موضوعات مرتبط با رایتینگ را از جمله ‌سازی تا نوشتن مقالات پژوهشی دربرمی‌گیرد. هر سطح، فرایند کامل رایتینگ از پیش ‌نویس تا بازبینی را پوشش می‌دهد.

سطح 3 به دانشجویان Intermediate می‌آموزد که انواع مختلف پاراگراف‌ها و مقاله‌های آکادمیک را بنویسند. در رویکرد این مجموعه، آموزش گرامر، روش‌ها، واژگان، ساختار جمله و سازماندهی پاراگراف‌ها و مقاله‌ها همراه با فرایندهای رایتینگ در هم ادغام شده‌اند.

ویژگی‌ها:

مُدل‌های اصلی رایتینگ و تمرینات منظم، دانشجویان را قادر می‌سازد تا در ژانرهای مختلف، بنویسند.

سطح 1 نوشتن جمله‌ها و پاراگراف‌ها را به دانشجویان مبتدی آموزش می‌دهد. در رویکرد این سطح، آموزش گرامر، روش‌ها، واژگان، ساختار جمله و سازماندهی پاراگراف‌ها و مقاله‌ها همراه با فرایندهای رایتینگ در هم ادغام شده‌اند.

سطح 2 به دانشجویان High-Beginning تا Low-Intermediate می‌آموزد که پاراگراف‌های متنوع آکادمیک بنویسند. در رویکرد این سطح، آموزش گرامر، روش‌ها، واژگان، ساختار جمله و سازماندهی پاراگراف‌ها و مقاله‌ها همراه با فرایندهای رایتینگ در هم ادغام شده‌اند.

سطح 4 به دانشجویان High-Intermediate می‌آموزد که در ژانرهای مختلف، مقاله‌های علمی بنویسند. در رویکرد این سطح، آموزش گرامر، روش‌ها، واژگان، ساختار جمله و سازماندهی پاراگراف‌ها و مقاله‌ها همراه با فرایندهای رایتینگ در هم ادغام شده‌اند.

سطح 5 به دانشجویان پیشرفته می‌آموزد که در ژانرهای مختلف، مقاله‌های علمی و پژوهشی بنویسند. در رویکرد رایتینگ متن، آموزش گرامر، واژگان، ساختار جمله‌ها و تکنیک‌های تحقیق همراه با سازماندهی مقالات تحقیقی، در هم ادغام شده‌اند.

Longman Academic Writing Series 2 دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع