1100Words You Need To Know

دانلود کتاب 1100Words You Need To Know

یکی از بدترین راه‌های مطالعه کردن واژه‌ها خواندن فهرستی از تعریف‌های مبهم است. وقتی که این موضوع را به زبان ‌آموزها می‌گوییم بعضی از آنها دودل هستند و می‌گویند آنها کلمات را به این شکل یاد گرفته‌اند. اما این «یادگیری» چیزی به جز توانایی ادا کردن یک تعریف نیست.

کتاب 1100Words You Need To Know علاجی برای یک فهرست صرف از واژه‌ها است. وقتی که اولین بار با یک کلمه روبرو می‌شوید، فوراً تعریف آن را نمی‌بینید. آنچه که در مرحله اول می‌بینید یک پاراگراف است که در آن کلماتی که باید در یک روز یاد بگیرید استفاده شده‌اند. شما باید براساس نحوه استفاده کلمه در کانتکست پاراگراف معنی آن را حدس بزنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter