McGraw-Hill Education SAT 4 PRACTICE TESTS

دانلود کتاب McGraw-Hill Education SAT 4 PRACTICE TESTS

این کتاب می‌تواند به دانش‌ آموزان دوره ابتدایی کمک کند تا مهارت‌های ریاضی مورد نیاز برای موفقیت در کلاس درس و آزمون‌های استاندارد شده را کسب کنند. صفحات کاربر پسند و رنگی پر از فعالیت‌های جذاب برای دستیابی به ارزش آموزشی حداکثر می باشند. این کتاب شامل دستورالعمل‌های آسان، مثال‌های مفید و صدها سؤال تمرینی برای کمک به دانش ‌آموزان در تسلط یافتن بر تمام مفاهیم، تقویت کردن مهارت‌های حل مسئله و ایجاد اعتماد به‌ نفس در آنها است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter