New SAT Mini Diagnostic Test

دانلود کتاب New SAT Mini Diagnostic Test

برای کسانی که می‌خواهند در آزمون SAT‌ شرکت کنند، Ivy Global یک آزمون تشریحی کوتاه را به منظور ارزیابی نقاط ضعف و قوت شما طراحی کرده است. آزمون Ivy Global's Mini-Diagnostic برای برنامه‌های فشرده (accelerated) یا کوتاه SAT طراحی شده است. این امتحان شامل سه بخش است:

 یک بخش ۱۵ دقیقه‌ای Reading، یک بخش ۱۵ دقیقه‌ای Math، که شامل سؤالات محاسبه‌ای و غیرمحاسبه‌ای است، و یک بخش ۱۰ دقیقه‌ای Writing and Language. کتاب Ivy Global's New SAT Guide تمرین‌های بیشتر، پوشش بخش‌های مختلف آزمون و استراتژی‌های گسترده‌ تری را در اختیار شما قرار می‌دهد. علاوه بر این، Ivy Global در حال انتشار Ivy Global's New SAT 2016 Practice Test 1 and Practice Test 2 است، که حاوی آزمون‌های تشخیصی کامل در کتابچه‌هایی جداگانه است تا تجربه آزمون واقعی SAT‌ را برای شما شبیه‌ سازی کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter