Oxford Preparation Course For The TOEFL iBT Exam

دانلود کتاب Oxford Preparation Course For The TOEFL iBT Exam

محصول Oxford preparation course for the TOEFL iBT Exam رویکردی ارتباطی و مضمون ‌محور، به آموزشِ مهارت‌های موردِ نیاز برای شرکت در آزمون اینترنتی تافل (iBT) دارد. فعالیت‌های مندرج در این محصول با تمرین و توضیح کامل چهار مهارتی گره خورده‌اند که در آزمون تافل سنجیده می‌شوند. این برنامه‌ی چندرسانه‌ای با یک کتاب دانش‌آموز، یک سی‌دی صوتی، یک دی‌وی‌دی و یک وب‌سایت تعاملی همراه است. در آزمون تافل چهار قلمرو موضوعی علوم زیستی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و هنر آزموده می‌شوند و به همین سبب در هر یک از فصل‌های موضوعی این کتاب ما شاهد گزینشی از موضوعات دانشگاهی مرتبط با این قلمروهای چهارگانه هستیم. با کمک این رویکرد چندرشته‌ای، یادگیرندگان با نمونه‌هایی از طیف موضوعات حاضر در آزمون تافل روبرو خواهند شد ، به‌رغم این گستردگی، حس پیوستگی مطالعاتشان را از دست نخواهند داد. مهارت‌هایی که در هر فصل معرفی می‌شوند از طریق خواندنی‌ها، صوت‌های ضبط‌رشده و ویدیوهای متنوع و درگیرکننده در ذهن خواننده رسوخ خواهند کرد. همراهی رویکرد مبتنی بر مهارت‌های دانشگاهی با محتوای پربازده و موضوعی دانشگاهی امکان حفظ بهتر اطلاعات را فراهم می‌سازد و متن کلاسی بهتری را نیز پدید می‌آورد که یادگیرندگان را مجذوب خود می‌کند. علاوه بر این، رویکرد این کتاب به‌سوی آزمودن مهارت‌ها هم‌سو با رویکرد کلی آموزشی مؤسسه‌ی ETS ( Educational Testing Service) است که تمرکز جدی‌ای بر فهرست واژگان دانشگاهی دارد. محصول Oxford Preparation Course for the TOEFL iBT Exam برای افزایش دادن فهم یادگیرندگان از محتواهای موجود در آزمون و بهبود بخشیدن به نمرات آنها در این آزمون پاسخ‌نامه‌ای کامل در خود دارد که چرایی درست بودن پاسخ‌های درست و نادرست بودن پاسخ‌های نادرست را توضیح می‌دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter