Longman Preparation Course For The TOEFL

دانلود کتاب Longman Preparation Course For The TOEFL

این ویراست تازه همه‌ی ابزارهایی را که برای کسب موفقیت در آزمون تازه و یکپارچه‌‌ی تافل iBT نیاز هست به یادگیرندگان می‌دهد. ویراست سوم کتاب Longman Preparation Course for the TOEFL iBT® Test که همزمان دوره‌ای جامع درباره‌ی مهارت‌های زبانی و منبعی غنی از تمرین برای بخش‌های مختلف این آزمون است، برای دوره‌هایی که افراد را برای آزمون تافل آماده می‌کنند یا به‌عنوان یک منبع حاشیه‌ای برای دوره‌های عمومی‌تر انگلیسی به‌عنوان زبان دوم (ESL) مناسب است.

ویژگی‌های این کتاب:

  • محتوای بروز برای همه‌ی انواع تازه‌ی بندها و پرسش‌های آزمون
  • پیش‌آزمون‌ها و پس‌آزمون‌های تشخیصی که به یادگیرندگان اجازه می‌دهد قوت و ضعف‌های خود را بشناسند و میزان بهبود در هر بخش را ارزیابی کنند.

 تمرین‌هایی برای هر چهار مهارت:

  •  بخش خواندن شامل تمرین‌هایی آزمایشی در قالب‌های جدید آزمون است، که مواردی همچون پر کردن جدول یا نمودار و بازگویی (پارافریز) را در بر می‌گیرد
  • بخش گوش دادن شامل مکالمه‌هایی واقعی و اصیل در فضایی دانشگاهی و نیز چند گفتار دانشگاهی است، به‌همراه پرسش‌هایی تازه درباره‌ی رویکرد یا هدف گوینده 
  • بخش سخن گفتن تکالیفی شخصی و توضیحی (expository) و تکالیفی یکپارچه را در بر می‌گیرد
  • بخش نوشتن از تکالیفی نوشتاری و توضیحی (expository) تشکیل شده است
  • هشت آزمون کوچک، که پیش‌نمایشی از قالب یکپارچه‌ی چهار مهارت این آزمون هستند.
  • دو آزمون کامل تمرینی، که یادگیرندگان را با شکل واقعی آزمون آشنا می‌کند، همچون مدت‌زمان و سطح دشواری.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter