Practical IELTS Strategies2 IELTS Speaking

دانلود کتاب Practical IELTS Strategies2 IELTS Speaking

این دومین کتاب مجموعه‌ی Practical IELTS Strategies است. ابتدا باید معنی این دو کلمه‌ی اصلی را بدانیم.

Practical : مرتبط با موقعیت‌های واقعی؛ درست یا معقول؛ طرحی که برای دستیابی به هدفی خاص در نظر گرفته شده باشد، احتمالاً موفق خواهد بود.

Strategy : روند اجرای یک طرح به روشی ماهرانه

کتاب دو، برای آزمون اسپیکینگ آیلتس است. این یک کتاب دستور زبان نیست. کتاب تمرینی نیست، یک کتاب واژگان هم نیست، اگرچه همه‌ی این عناصر را در خود دارد. در کل، این کتاب عمل‌گرا و استراتژیک است، دقیقاً همانطور که این تعاریف به ما می‌گویند. موقعیت حقیقی، آزمون آیلتس است و هدف یا برنامه‌ی خاص این است که بالاترین نمره را در این آزمون کسب کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter