Ideas For IELTS Essay Topics

دانلود کتاب Ideas For IELTS Essay Topics

Ideas for IELTS Topics شامل ایده ها، نظرات و افعال مورد نیاز برای writing IELTS Task2 (نمره 7 تا 9) و چگونگی دریافت نمره 7 یا بالاتر در آزمون آیلتس می باشد. رمز دریافت نمره مورد نظر تسلط بر گرامر نیست، چگونگی به کار گرفتن واژگان توسط شما هم نیست، و چگونگی کاربرد اصطلاحات همانند آنچه در گفتگوهای روزمره اتفاق می افتند هم نیست! برای به دست آوردن نمره ی ایده آل شما می بایست از یک topic language خوب بهره ببرید (واژگان و اصطلاحاتی که به موضوع مورد نظر مربوط می شوند). شما به ایده های متناسب برای پاسخ گویی به سؤالات مربوطه نیاز دارید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter