501Sentence Completion Questions

دانلود کتاب 501Sentence Completion Questions

کتاب 501Sentence Completion Questions جهت کمک به شما، برای آمادگی در بخش reading و واژگان بسیاری از آزمون های ارزیابی و ورودی طراحی شده است. با استفاده از 501 نمونه ی پیشنهادی که در این کتاب برای شما آورده ایم، می توانید مهارت خود ر در سوالات Sentence completions بالا ببرید ؛ به طوری که پس از مطالعه ی این کتاب هیچ سوالی از این سری سوالات نیست که نتوانید پاسخش را پیدا کنید. همچنین شما توانایی خود در واژگان را بهبود خواهید بخشید. سوالات Sentence completions توانایی شما را در تکمیل کردن جملات ناقص، می سنجد. Sentence completions دو جنبه از مهارت شما را در واژگان می آزماید: 

  • دایره واژگان
  • توانایی درک مطلب

این جمله ها گاهاً بسیار پیچیده اند؛ اما خوشبختانه استراتژی هایی برای بالا بردن نمره شما در پاسخ به این سؤالات وجود دارد. هر کدام از این جملات شامل یک یا دو جای خالی می باشند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter