Target Vocabulary 2 with key

دانلود کتاب Target Vocabulary 2 with key

کتاب Target Vocabulary 2 دومین کتاب در یک مجموعه‌ی تازه در حوزه‌ی واژگان است. این کتاب با توسل به مجموعه‌ی متنوعی از اقسام تمرین‌های جالب و برانگیزاننده به معرفی حدود ۱۵۰۰ کلمه‌ی جدید و تمرین آن ها می‌پردازد. این کلمات به چندین حوزه‌ی واژگانی تقسیم شده‌اند و موضوعاتی همچون افراد، آموزش و همچنین کلمه ‌سازی را در بر می‌گیرند. این کتاب شش بخش اصلی دارد که در پایان بخش‌های سوم و ششم آزمون‌های مختصری آورده شده است. در پایان کتاب نیز پاسخ تمرین‌ها و فهرست واژه‌های کلیدی ذکر شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter