مشاوره رایگان 02145328

Start Testing Your Vocabulary

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Start Testing Your Vocabulary

کتاب Start Testing Your Vocabulary نخستین کتاب از این مجموعه کتاب است و برای نوآموزان طراحی شده است. این کتاب از ۶ آزمون تشکیل شده است و هدف آن ساختن یک فرهنگ ‌واژگان پایه‌ای با حدود ۷۵۰ کلمه است. این کلمات به حوزه‌هایی همچون شغل، غذا، ورزش، تفریحات، خانه و بخش‌های بدن و همچنین به چند مقوله‌ی فعل، حرف اضافه و صفت تقسیم شده‌اند. ازآنجا که گستره‌ی واژگان زبان ‌آموز در این سطح چندان گسترده نیست، تقریبا نیمی از تست‌ها مبتنی بر تصویرند. دیگر تکنیک‌هایی که در این آزمون استفاده شده‌اند از این قبیل است: پر کردن جای خالی، کلمات متقاطع، انتخاب کلمه یا متضاد مناسب، تکمیل یک دیالوگ یک ‌طرفه، دسته‌ بندی کلمات ذیل عناوین یکسان و یافتن گزینه‌ی نامشابه.

Start Testing Your Vocabulary دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT
دسترسی سریع