New Headway English Course Beginner

دانلود کتاب New Headway English Course Beginner

این کتابچه از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

  • ۱۴ آزمون که به مرور و بازبینی آموخته‌های فصول متناظر با هر فصل در کتاب New Headway Beginner می‌پردازند. هر مجموعه تست دو نسخه‌ی الف و ب دارد. این دو نسخه به محتوای واحدی می‌پردازند اما برای مدیریت بهتر برگزاری آزمون در کلاس به دو شیوه طراحی شده‌اند. هر آزمون از ۱۰۰ امتیاز تشکیل شده است.
  • تمرین‌های مربوط به نوشتن آزاد (اختیاری)
  • تمرین‌های شنیداری (اختیاری) که مبتنی بر فایل‌های کتاب اصلی (Student’s Book) است.
  • پاسخ ‌نامه‌ی همه‌ی تمرین‌ها
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter