مشاوره رایگان 02145328

Cambridge Self Scoring IQ Test

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Cambridge Self Scoring IQ Test

این آزمون یکی از جامع‌ ترین و دقیق ‌ترین آزمون‌های شخصی بهره‌ی هوشی است که تاکنون به عموم مردم عرضه شده‌اند. این آزمون به ‌طور خاص به ده مجموعه‌ی تست فرعی تقسیم شده است، با این هدف که مهارت‌های سمت چپ و راست مغز، هر دو، اندازه ‌گیری شوند. شما در بعضی از این زیرمجموعه‌ها موفق خواهید بود و در بعضی ناموفق، مگر اینکه نابغه باشید! این آزمون سه کار می‌کند:

  • نمره‌ی شخصی بهره‌ی هوشیتان را مشخص می‌کند (ارزیابی‌ای ترکیبی از همه‌ی ۱۹ بخش آزمون)
  • به شما اجازه می‌دهد که جنبه‌های قوی و ضعیف مهارتیتان را جداجدا کشف کنید.
  • به شما نشان می‌دهد که آیا متفکری راست ‌مغز هستید یا چپ ‌مغز یا هر دو ــ و اینکه اگر یکی از دو طرف مغز بر دیگری غلبه دارد این غلبه از چه نظر است.

بخش‌های آزمون بهره‌ی هوشی و نمودارهای امتیازدهی‌ای که آزمون بهره‌ی هوشی کیمبریج از آن ها استفاده می‌کند پیش از این توسط دولت آمریکا استفاده می‌شده است. این آزمون استاندارد سازی نشده است و خود را آزمونی درمانی معرفی نمی‌کند. هدف این آزمون صرفا یک اشاره به بهره‌ی هوشی افراد است و نباید آن را دارای ارزش پزشکی و درمانی پنداشت. به یاد داشته باشید که شما خودتان این آزمون را هدایت می‌کنید و بهره‌ی هوشی مستخرج از این آزمون می‌تواند از وقفه‌ها، حس و حال شما در زمان گذراندن آزمون و ناتوانی‌تان از فهم دستورالعمل‌های آزمون تأثیر پذیرد. از این آزمون لذت ببرید! این آزمون کار مفرحی است اما نباید نتایج آن را چندان جدی گرفت.

Cambridge Self Scoring IQ Test دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT
دسترسی سریع