1001Vocabulary and spelling

دانلود کتاب 1001Vocabulary and spelling

این کتاب می‌خواهد از طریق مرور و تمرین شما را برای موفقیت در شناخت واژه‌ها و تلفظ درست آماده کند. با ۱۰۰۱ تمرین این کتاب، شما خواهید توانست توانایی‌های واژگانی خود را با سرعتی که مطلوب خودتان است، بهبود ببخشید و بر حوزه‌هایی که نیازمند تقویت‌اند، تمرکز کنید. این کتاب برای مخاطبان مختلفی طراحی شده است. این کتاب برای همه‌ی آن کسانی است که پیش‌تر دوره‌ای را در حوزه‌ی مهارت‌های زبانی طی کرده‌اند و نیازمند تجدید مهارت‌های فراموش‌ شده‌اند. این کتاب را می‌توان به‌ عنوان مکملی برای کلاس‌های درسی‌تان نیز استفاده کنید. همچنین این کتاب می‌تواند از طریق بهبود‌ بخشیدن به توانایی‌های نگارش تجاری شما عملکرد کاری‌تان را بهتر کند. مخاطب عمده‌ی این کتاب کسانی هستند که برای آزمون‌های مهم دانشگاهی، ورودی و مدرک‌ محور آماده می‌شوند. همه‌ی آزمون‌ها از آزمون SAT گرفته تا آزمون گروهبانی پلیس مستلزم سطحی عالی از مهارت‌های واژگانی‌اند. معلمان و آموزگارانی که نیازمند تقویت مهارت‌های دانش ‌آموزان خود هستند نیز می‌توانند از کتاب 1001Vocabulary and Spelling Questions استفاده کنند. این کتاب به آسانی با برنامه‌های درسی هماهنگ می‌شود و می‌توان همچون تکلیف خانگی نیز از آن استفاده کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter