501Word Analogy Questions

دانلود کتاب 501Word Analogy Questions

به 501Word Analogy Questions خوش آمدید! این کتاب قصد دارد به شما کمک کند تا برای بخش‌های واژگانی و استدلالی انواع آزمون‌های ارزیابی و آزمون‌های ورودی آماده شوید. با تکمیل تمرین‌های این کتاب، شما مهارت‌های لازم را برای هریک از انواع پرسش‌های قیاسی در خود خواهید پروراند. بسیاری از آزمون‌های استاندارد ــ ازجمله آزمون‌های ورودی دبیرستان، آزمون‌های SAT، آزمون‌های استخدام کشوری، آزمون‌های GRE و دیگر آزمون‌ها ــ از پرسش‌های قیاسی برای سنجش مهارت‌های منطقی و استدلالی و همچنین سنجش دانش واژگانی استفاده می‌کنند. این پرسش‌ها از آزمون ‌دهنده می‌خواهند که نسبت میان جفت‌های کلمات را مشخص کنند. برای حل پرسش‌های قیاسی شما باید نخست درکی روشن از تعاریف واژه‌ها داشته باشید و سپس از این فهم برای تعیین نسبت میان آن کلمات استفاده کنید. پرسش‌های قیاسی را اغلب این‌گونه بیان می‌کنند: « ... در نسبت با ... همچون ... است در نسبت با ... ». بنابراین برای مثال «توله‌ی سگ ـ سگ ـ بچه گربه ـ» به این صورت خوانده می‌شود: «توله‌ی سگ در نسبت با سگ همچون بچه‌ گربه است در نسبت با ... ». پاسخ این پرسش به ‌روشنی «گربه» است. با این‌حال صورت ‌بندی « ... در نسبت با ... » واقعا پاسخ دقیقی به این پرسش نیست. دقیق ‌تر آن است که شما مثلا رابطه‌ی میان توله‌ی سگ و سگ را این ‌گونه توصیف کنید: «توله‌ی سگ سگی کم ‌سن ‌و‌ سال است». برای مشخص ‌کردن جای خالی، شما می‌توانید بگویید: «بچه ‌گربه ... کم ‌سن ‌و سال است». کلید حل پرسش‌های قیاسی توصیف دقیق نسبت میان نخستین جفت از کلمات و سپس اعمال همین نسبت بر دومین جفت برای تعیین کلمه‌ای است که قیاس را کامل می‌کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter