مشاوره رایگان 02145328

501Synonym and Antonym Questions

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

501Synonym and Antonym Questions

قصد این کتاب آماده کردن شما برای پاسخ دادن به بخش‌های واژگانی آزمون‌ها و امتحان‌های مختلف است. با انجام تمرین‌های این کتاب شما گستره‌ی محفوظات واژگانیتان را افزایش می‌دهید و دانش‌تان از کلمات را دقیق‌تر می‌کنید. اغلب تست‌های استاندارد ــ از جمله آزمون ورودی دبیرستان‌ها، SAT، آزمون استخدام کشوری، و GRE ــ برای سنجیدن مهارت‌های واژگانی شما به سراغ واژگان مترادف و متضاد می‌روند. این پرسش‌ها از آزمون ‌دهنده می‌خواهند که شبیه ‌ترین یا متفاوت ‌ترین واژه با واژه‌ی ذکر شده در سؤال را انتخاب کند؛ این آزمون‌ها با این کار دانش شما از هر دو واژه را می‌سنجند.

پرسش‌های این کتاب، اغلب،‌ به دو قسمت تقسیم شده‌اند: بخش‌هایی که از شما می‌خواهند واژه‌ی مترادف با واژه‌های ذکر شده را انتخاب کنید و بخش‌هایی که واژه‌های متضاد را از شما می‌ خواهند. دو بخش‌ در این کتاب وجود دارد که پرسش‌هایی درباره‌ی مترادف‌ها یا متضادها، هر دو، را در بر می‌گیرد. میران دشواری پرسش‌ها به ‌مرور و با پیش رفتن در تمرین‌های هر فصل بیشتر می‌شود. از آنجا که این کتاب افراد با سطوح دانش واژگانی متفاوت را در نظر دارد، ممکن است پاسخ به بعضی از پرسش‌های پیچیده‌تر را بیرون از توان خود بیابید. اگر برای آزمون ورودی دبیرستان به سراغ این کتاب آمده‌اید، ممکن است بعضی از پرسش‌هایی که در پایان بخش‌ها آمده است را متوجه نشوید. نگران نباشید! اگر پرسش‌های ابتدایی‌تر را درست جواب دهید، به احتمال زیاد توان از سر گذراندن آزمونتان را دارید. اما اگر برای آزمون‌های سطح دانشگاهی همچون GRE آماده می‌شوید، سطحی مناسب برای دانش شما همه‌ی پرسش‌ها را شامل می‌شود.

پرسش‌های این کتاب به شیوه‌های مختلفی به شما کمک می‌کنند که برای آزمون پیش رو آماده باشید. نخست اینکه با پاسخ دادن به این پرسش‌ها شما با صورت بندی سؤال‌های آزمون آشنا می‌شوید. همچنین این پرسش‌ها شما را آماده می‌کنند که واژه‌ها را از روزنه‌ی نسبتشان با واژه‌های مشابه یا متضاد درک کنید. در محیط برگزاری آزمون شاید تغییر از پرسش‌های واژگان مترادف به پرسش‌های واژگان متضاد دشوار باشد: این تمرین‌ها نرمشی هستند که شما را برای رفتن به روی تشک آماده می‌کنند.

501Synonym and Antonym Questions دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT
دسترسی سریع