501critical reading questions

دانلود کتاب 501critical reading questions

چرا باید به سراغ این کتاب رفت؟

مدارس و کارفرمایان به خوبی می‌دانند، دانش ‌آموزان و کارکنانی که با تفکر انتقادی با خوانده‌هایشان روبرو می‌شوند، دانش ‌آموزانی بهتر و کارکنانی ارزشمندترند، به همین دلیل است که در آزمون‌های استاندارد، تقریبا بدون استثنا، بخشی را به فهم متن اختصاص می‌دهند. هدف این کتاب کمک به شما برای تقویت رویکرد انتقادی در هنگام مطالعه است.

احتمالا شما بیش از هر چیز به دنبال از سر گذراندن یک آزمون استاندارد مثل SAT، ACT، یا یک آزمون کاری یا حرفه‌ای هستید. با خواندن این کتاب و پرداختن به تمرین‌های آن، شما برای پاسخ به پرسش‌های چندگزینه‌ای این گونه آزمون‌ها تواناتر و ماهرتر خواهید شد.

مزایای انجام این تمرین و توجه آگاهانه‌ی شما به خواندن دقیق و نقادانه، به موفقیت در آزمون ها منحصر نمیشود و همه‌ی جنبه‌های زندگی شما را در بر خواهد گرفت. پیشرفت در مطالعه‌ی نقادانه، خواندن را به تجربه‌ای ثمر بخش ‌تر و لذت ‌بخش ‌تر بدل می‌کند و به همین علت زندگی شما را غنی‌تر و پربارتر می‌سازد.

چه چیزهایی در این کتاب هست؟

هر یک از فصول این کتاب به یک موضوع متفاوت اختصاص دارد؛ به همین دلیل، صرف نظر از چیستی آزمون پیش ‌رویتان، می‌توانید محتوایی بیابید که با محتوای آزمون شما مشابه باشد. با این حال مهم است که به سراغ همه‌ی بندها بروید و نه صرفا آن هایی که به کارتان می‌خورد. گاهی ارزشمند ترین درس‌ها را در حیطه‌ی مطالعه‌ی انتقادی می‌توان ذیل متونی با موضوع‌های نامأنوس پیدا کرد. 

هر فصل از سه بند کوتاه تشکیل شده است ــ مشابه بندهایی که در اغلب آزمون‌هایی همچون SAT می‌آیند. شش بند طولانی‌تر نیز در ادامه آورده می‌شود؛ دو بند از این بندها برای مقایسه آورده شده‌اند و به همین سبب با هم لحاظ می‌شوند.

بندهای فصل نخست با فرهنگ متداول و رخدادهای جاری سروکار دارند. به تاریخ و سیاست در فصل دوم پرداخته می‌شود. بندهای فصل سوم بر علوم انسانی متمرکزند و از حوزه‌های همچون اسطوره‌ شناسی، فلسفه، و هنر برمی‌آیند. فصل چهارم بندهایی مرتبط با سلامت و پزشکی دارد. فصل پنجم بندهایی مرتبط با ادبیات را نقل می‌کند. بندهای فصل ششم از حوزه‌ی موسیقی گرفته شده‌اند. فصل هفتم محتوایی در حوزه‌ی علوم تجربی و طبیعت دارد. فصل هشتم ورزش و تفریح را پوشش می‌دهد. و در نهایت بندهای فصل نهم بر دو زیرشاخه‌ی علوم اجتماعی ــ انسان‌ شناسی و جامعه‌ شناسی ــ متکی هستند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter