The Official Guide to PTE Academic Teacher Notes

دانلود کتاب The Official Guide to PTE Academic Teacher Notes

The Official Guide حاوی:

  • اطلاعاتی در مورد فرمت PTE Academic
  • پرسش‌های واقعی برای تمرین پاسخ دادن
  • پاسخ‌های نمونه و توضیحات
  • استراتژی‌های آزمون دادن
  • بیش از ۲۰۰ پرسش تمرینی بر روی CD ROM، یا سه تست آزمایشی
  • برگه‌های تمرین (worksheet) در Teacher Notes قابل چاپ هستند و می‌توان از آنها در کلاس درس استفاده کرد.
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter