Technical Writing Made Easier

دانلود کتاب Technical Writing Made Easier

نحوه ی نوشتن رایتینگ بسیار مهم است؛ رایتینگ تکنیکی باید به صورتی نوشته شود که در عین سادگی از اصطلاحات مناسب استفاده شده باشد. متن نوشته شده باید برای خواننده قابل درک باشد. در کتاب Technical Writing Made Easier موارد پایه به شما آموزش داده می شود و قدم به قدم پیش می روید تا بتوانید نویسنده ای حرفه ای شوید. نوشتن توضیح درباره ی الگوریتم و مفهوم یک برنامه، رایتینگی تخصصی و تکنیکی است که باید نحوه نوشتن آن را با یادگیری اصول و قواعد بیاموزید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter