5000Collegiate Words With Brief Definitions

دانلود کتاب 5000Collegiate Words With Brief Definitions

کتاب 5000Collegiate Words With Brief Definitions یک دیکشنری دانشگاهی از 5000 کلمه با توضیحی کوتاه درباره ی هر یک است که شما را برای شرکت در آزمون های بین المللی از جمله تافل آماده می کند. در این کتاب 36 صفحه ای می توانید لغاتی را بیاموزید که باعث می شوند نمره شما در بخش های لیسنینگ و ریدینگ آزمون بدون اغراق بالاتر برود، زیرا دانستن کلمات و معنای آن ها، حتی اگر نتوانیم در هنگام صحبت و نوشتن از آن ها استفاده کنیم، نقش مهمی در نمره ی لیسنینگ و ریدینگ دارند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter