SAT 2400 Aiming for the Perfect Score

دانلود کتاب SAT 2400 Aiming for the Perfect Score

بیشتر داوطلبان شرکت در آزمون می‌دانند که نمره ۲۴۰۰ یک نمره عالی برای SAT است. همچنین آنها احتمالاً می‌دانند که نمره ۲۱۰۰ یا بالاتر تقریباً تضمین‌ کننده پذیرش دانش ‌آموزان در بیشتر کالج‌های معتبر آمریکا است. این راهنمای ویژه آماده ‌سازی که برای دانش ‌آموزان بلند پرواز طراحی شده است به آنها در کسب نمره ۲۱۰۰ و بالاتر کمک می‌کند. در این راهنما به تمرین‌های استاندارد آماده‌ سازی آزمون پرداخته نمی‌شود و در آن توصیه‌ها و استراتژی‌هایی مخصوص برای پاسخ دادن به سخت ‌ترین سؤالات SAT ارائه می‌شود. همچنین حاوی تمرین‌های اضافی و مرور تمام تاپیک‌های ریاضی و نیز فهرست واژه‌های ویژه برای افزایش دایره واژگان داوطلبان است.  

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter