تماس سریع

سایمون - اسپیکینگ آیلتس – توصیف وقایع

آموزش رایگان

سایمون - اسپیکینگ آیلتس – توصیف وقایع

آنچه که در این سری از ویدئوهای آیلتس سایمون بر روی آن تمرکز می شود آمادگی برای قسمت دوم اسپیکینگ آیلتس است. کار برروی روی ایده ها و واژگان خوب برای متداول ترین موضوعات و تسک های این بخش از آزمون، که ای قسمت به EVENT اختصاص داده شده است. بخش دوم اسپیکینگ آیلتس درباره ی ایده ها و واژگان خوب است، برای اینکه به خوبی به تسک داده شده جواب بدهید و توصیف واقعا خوبی ارائه کنید ، باید دانش واژگانی خوبی داشته باشید.