مشاوره رایگان 02145328

سایمون - اسپیکینگ آیلتس – توصیف اشیا

آموزش رایگان

سایمون - اسپیکینگ آیلتس – توصیف اشیا

در ویدئو توصیف اشیا در سری ویدئوهای اسپیکینگ آیلتس به موضوع توصیف یک شی و سوالات یا تسک های مختلف ممکن برای این موضوع نگاهی خواهیم داشت.