سایمون - ریدینگ آیلتس – بخش هشتم

بخش هشتم به سوالات با جواب کوتاه (Short answer) اختصاص داده شده است،  یکی از آسان ترین سوالات در ریدینگ ایلتس این گروه از سوالات می باشند و بسیار مهم است که به تعداد کلمه ای که می توانید به عنوان جواب بنویسید، توجه نمایید، در صورتی که در سوال اعلام شده باشد که تنها یک کلمه باید نوشت و بیش از یک کلمه بنویسید، نمره ای به شما تعلق نمی گیرد.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter