برنامه کلاسهای آنلاین

نقش گرامر در اسپیکینگ آیلتس

اسپیکینگ آزمون آیلتس سه بخش دارد و مهارت صحبت کردن شما با چهار معیار ارزیابی می شود، نمره ی هر مهارت آیلتس بین یک تا نه نمره دهی می شود و میانگین نمره ی چهار مهارت شما، نمره ی اورال و کلی شما می باشد، در این ویدئو، معیارِ گرامر و وسعتِ دانشِ گرامر شما مورد بررسی قرار می گیرد.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter