برنامه کلاسهای آنلاین

Makkar IELTS Graphs From The Past Exams

دانلود کتاب Makkar IELTS Graphs From The Past Exams

کتاب IELTS Graphs From The Past Exams کتابی جامع است که به Task 1 از Writing آزمون آیلتس می پردازد. این کتاب، شامل 167 گراف است که در گذشته در آزمون های رسمی آیلتس دیده شده اند. Kiran Makkar، پس از 9 سال سابقه آموزش به داوطلبان آیلتس، این کتاب را اولین بار در سال 2016 متنشر کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter